GDPR uredba

Izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo z nami v nadzoru uporabe osebnih podatkov

Prihaja GDRP uredba EU, ki bo z majem izboljšala varstvo osebnih podatkov. Z njo v sprejemamo in se intenzivno pripravljamo na spremembe, ki bodo izboljšale vašo izkušnjo z nami. Odgovorno ravnanje in skladno delovanje z zakonodajo z vašimi osebnimi podatki je za več kot izvrševanje zakonodaje, je naša zaveza in obljuba!
Želimo vam predstaviti, kako bo uredba vplivala na bolj varno in odgovorno ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kako se kot podjetje zavezujemo k zaupanju in spoštovanju vaše zasebnosti ter kako spremembe s številnimi ugodnostmi koristijo vsem.
 

Kaj je GDPR in kakšne spremembe prinaša za posameznika?

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).
Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.
 

Kako smo v pripravljeni na varstvo osebnih podatkov? 

Spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti družbe. Skladno z navedenim bomo v  posameznika, ki bo podal privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, podučili o posameznem namenu uporabe danih osebnih podatkov kot tudi z vsemi ostalimi pravicami, ki jih ima skladno z veljavno zakonodajo. V ta namen imamo v zaposleno tudi pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, s katerim lahko  posameznik kadarkoli stopil v stik, glede vseh vprašanj povezanih z obdelavo njegovih osebnih podatkov in uresničevanjem njegovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.